Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały

Odcinki podcastu Tutmonde e.V.

Projekt "zeitlupe"

Projekt "zeitlupe", sponsorowany przez RAA Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern e. V., tworzy różne moduły edukacyjne na temat "Sinti i Roma w Meklemburgii-Pomorzu Przednim". Tworzona jest również cyfrowa baza danych zawierająca ok. 500 nazw meklemburskich Sinti:zze i Rom:nja. Kierownik projektu: dr Constanze Jaiser.

Wpływ skrajnej prawicy — wyzwania dla pracy socjalnej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Od lat w Niemczech można zaobserwować rosnącą tendencję do autorytarnego, antydemokratycznego oraz antyludzkiego sposobu myślenia i działania w życiu publicznym. Pomimo zawodowych rozgraniczeń teoretycznych i etycznych takich stanowisk, wpływy te są widoczne także w pracy socjalnej.

Wyniki przedstawione w ramach projektu badawczego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu systematyzują próby wpływania na skrajnie prawicowe dyskursy, praktyki i podmioty oraz pokazują sposoby radzenia sobie z nimi. Projekt ten jest dostępny online jako OTWARTY DOSTĘP.

Punkty kontaktowe

Punkty kontaktowe społeczeństwa obywatelskiego

Doradztwo medyczne i psychospołeczne

Doradztwo w zakresie integracji na rynku pracy

 • NAF - Netzwerk Arbeit für Flüchtlinge dostępne za pośrednictwem Verbund für Soziale Projekte gGmbH
  Mecklenburgstraße 9, 19053 Schwerin
  Telefon: +49 385 – 555 720 24
  www.naf-mv.de
 • Silne w pracy — matki ze środowisk migracyjnych wchodzą na rynek pracy (BMFSFJ)
  Porady i informacje dla matek ze środowisk migracyjnych we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem pracy; porady dotyczące godzenia życia rodzinnego i zawodowego; wsparcie w (ponownym) rozpoczęciu kariery zawodowej. Obecnie dwie lokalizacje w MV: Wismar i Schwerin.
  www.starkimberuf.de

Ośrodki doradcze ds. uchodźców, migracji i niepełnosprawności

Jeszcze niedostępne w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Aktualną listę ogólnokrajową można znaleźć pod adresem:
Kontaktliste-HI-Beratungsstellen-Flucht-Migration-und-Behinderung.pdf

ściągnij PDF